TPV racionalizace

Normativy

Normativy slouží k určení času potřebného k výrobě. Dá se podle nich lépe naplánovat výroba a kalkulovat cena.
Zavedením normativů získáte nejen možnost řízení výroby, ale i přehled nad její efektivitou. Získáte také čas zabývat se efektivním technologickým postupem. O výpočet časů práce jednotlivých výrobních operací se postará program.
Normativy vám vytvoříme pro požadovanou technologii nebo výrobek a přizpůsobíme je daným podmínkám společnosti.

Technologický, konstrukční a organizační skauting

Technologické poradenství: určení optimální technologie pro daný výrobek a její doladění.
Konstrukční poradenství: optimalizace konstrukce pro dostupnou technologii.
Organizace výrobního postupu: určení optimálního technologického výrobního postupu na jednotlivých pracovištích, optimalizace pracovního prostředí.
Toky materiálu a jejich optimalizace mezi pracovišti: popis toku materiálu a jeho optimalizace ve skladech, včetně manipulace s materiálem.

Školení

Školení patří také k racionalizaci práce. Poskytujeme školení normotvůrců, školení normovačů, školení tvorby cen a kalkulací.Znalost technologií, dlouholetá praxe v oboru, profesionální přístup spolehlivost.