TPV racionalizace

Broušení

Použití - technologie broušení obsahuje broušení na kulato vnější, broušení na kulato vnitřní a broušení na plocho, a to jak na konvenčních bruskách, tak na NC.
Nastavení - v editaci lze vytvořit jednotlivé stroje podle strojního parku firmy zadáním jejich parametrů. Také zde lze zadat i vlastnosti brusných kotoučů.
Zadávání - nejdříve vybereme způsob broušení a pak stroj, na kterém budeme práci provádět. Pro výpočet času manipulace vybereme přibližnou hmotnost broušeného dílu a použití jeřábu. Zadáme obtížnost obrobitelnosti a velikost dávky.
V novém úkonu můžeme v přípravě pracoviště navýšit dávkový čas, který se podle velikosti dávky rozpočítá na jednotlivé díly. V záložce upnout, přepnout vybereme způsob upnutí. Nyní vybereme podle velikosti broušené plochy a velikosti brusného kotouče způsob broušení. Zde pak zadáme parametry vlastního broušení. Vlastním úkonem vytvoříme například potřebu očištění hadrem atd. a uvedeme i potřebný čas na tento úkon. Do záložky základní informace se vkládá popis výrobku, výchozí materiál, případně obrázek. Do záložky dokumenty/soubory pak můžeme uložit ty dokumenty, které chceme uschovat.
Výstup - obsahuje potřebné časy v Nmin. na operaci, na kus, na dávku a na přípravu. Tyto informace můžeme uložit, tisknout nebo exportovat.