TPV racionalizace


Některé dotazy

Ve firmě máme soustruh, který neodpovídá žádnému z uvedených soustruhů.

V Editaci třískového obrábění/Soustružení/Nastavení stroje zadejte Nový stroj, a zde si tento váš stroj pojmenujete např. jako Revolverový soustruh. Pro tento stroj si pak upravíte všechny jeho specifické parametry.

Mohu si také přidat jiné druhy fréz?

V Editaci třískového obrábění/Frézování/Frézy si můžete přidat vlastní frézy, pro snazší orientaci i vložit obrázek této frézy. Zde můžete také upravit řezné rychlosti u již vložených fréz. Ukázku postupu najdete ve videoukázce Editace frézy. To samé platí pro editace nože pro soustružení viz Editaci nože.

Na horizontce nejdéle trvá podložení výrobku pro obrábění. Jak se to rozpočítává na jednotlivé kusy v sérii?

V technologii Horizontky/Nový úkon si najdete Přípravu pracoviště, kde zadáte čas potřebný na přípravu pracoviště před upnutím dílů k obrábění. Tento čas si program přičte k tB času.

Máme jiné řezné technologické tabulky, než se uvádí u pálení.

V Editace/Pálení/Normativy pálení si můžete upravit řezné rychlosti, nebo přidat další druh materiálu a k němu odpovídající rychlosti.

Používáme vrták s vnitřním chlazením v délce 300 mm, co musíme nastavit?

V Editaci třískového obrábění si vyberete stroj, na kterém tento vrták budete používat, a v editaci vrtáků tento vrták přidáte, následně pak zadáte jeho řeznou rychlost a ve vzorečku výpočtu upravíte násobek délky vrtáku vůči jeho průměru.

Jak můžeme sledovat které práce jsou hotové a co ještě chybí k dokončení (tak zvané odepisování práce)

Připravujeme pro rok 2017

Na robotickém svařování se dvěma výměnnými stoly je obsluha dříve hotova a čeká na robota. Jak se to zadává?

Při zadávání postupu svařování je u každého úkonu v levé části zaškrtávací okénko. Při souběžných prací robota s obsluhou se odejme zaškrtnutí u těch prací, které jsou ukončeny dříve. Ve výsledku se pak tyto práce nezapočítávají a zůstane čistý čas na svařenec.

Dá se k výpočtu přiložit i výkres a další dokumenty?

U každé technologie máte v záložce Dokumenty soubory možnost jejich uložení, v základních informacích pak i možnost uložení informačního obrázku. V záložce kalkulace je také procentuální údaj o pracnosti, podle něj pak najdete efektivnost možných technologických úspor.

Jak je zabezpečeno, aby někdo nepřepsal nastavení stroje?

U verze ultimate se dají nastavit přístupová pravá pro jednotlivé uživatele.

Nenašel jsem vzduchové upínání do svěráku.

Stačí v Editaci u stroje přidat způsob upínání a odpovídající čas.

Jak odstraním nepoužívané technologie?

V nástroje/nastavení/Zobrazení modulů si mohu určit v jakých záložkách se mají jednotlivé moduly zobrazovat. Mohu zde také přejmenovat jednotlivé záložky.

Potřebujeme přidat stroje, které máme ve společnosti, nástroje, které používáme a zaškolit obsluhu.

Obraťte se na nás, se vším vám pomůžeme. Naše pomoc zahrnuje i vyřízení dotace na školení programů EU.

Čas spočítaný u soustružení a skutečný naměřený je jiný. Co s tím?

Je zapotřebí provést kontrolu technologické kázně na pracovišti, nastavení stroje, řezných rychlostí nástrojů a podle skutečnosti udělat případnou korekci.