TPV racionalizace

Frézování

Použití - modul Frézování
technologii frézování lze použít pro horizontální i vertikální obrábění od klasických frézek, přes nestrojové frézky, speciální až po moderní NC frézky a to bez ohledu na jejich velikost.
Nastavení - v editaci můžeme nastavením parametrů stroje vytvořit další stroje podle strojního parku firmy a přidat nástroje, které se na těchto strojích používají.
Zadávání - v záložce nastavení stroje nejdříve vybereme stroj, na kterém budeme práci provádět, zadáme obrobitelnost použitého materiálu, počet použití jeřábu a velikost dávky. V zadávání nového úkonu vybereme způsob upnutí a případně počet přepnutí obrobku. Pak vybereme způsob obrábění, zadáme parametry obrábění, vybereme nástroj, kterým budeme obrábět a vybereme drsnost plus počet třísek, případně podle druhu obrábění zadáme ostatní požadované údaje. U jednotlivých způsobů obrábění můžeme změnit obrobitelnost (např. vlisované pouzdro bude z jiného materiálu, než je výchozí materiál, nebo navařený materiál při opravách). Výběr způsobu obrábění podle potřeby opakujeme.
Ve Vlastním úkonu pak můžeme zadat nestandardní úkon včetně času na jeho vykonání v N minutách. Např. profouknutí závitu vzduchem, odjehlení dílu atd.
Do záložky základní informace se vkládá popis výrobku, výchozí materiál, případně obrázek. Do záložky dokumenty/soubory pak můžeme uložit ty dokumenty, které chceme uschovat.
Výstup - obsahuje potřebné časy v Nminutách na operaci, na kus, na dávku a na přípravu. Výsledek pak můžemeuložit, tisknout nebo exportovat.