TPV racionalizace

Kalkulátory


Kalkulátory umožňují zobrazení jednotlivých listů, které obsahují postupný výpočet. Tyto listy se podle potřeby dají aktualizovat, při změně výrobního postupu, nebo změně cen materiálů. O potřebné úpravy se postaráme, nebo zaškolíme vašeho pracovníka, který změny pak dokáže udělat sám.

Ukázka jednoduchého kalkulátoru na výrobek
Stanovení strojní hodinové sazby na stroj a pracoviště

CZ SK

Strojní hodinová sazba SHS je účtovací sazba, která udává náklady na stroj vztažené k jeho hodinovému využití. Cílem výpočtu hodinových sazeb je, aby náklady, které se přímo vztahují ke stroji, byly oddělené a samostatně účtované podle stupně využití. Ve strojních hodinových sazbách jsou zahrnuté veškeré náklady vztažené ke stroji.


Kalkulátor můžeme podle Vašich požadavků upravit a případně společně provést všechny výpočty.

Ukázka kalkulátoru hodinových sazebHodinovej sadzby SK
Kalkulátor výrobků

Tento kalkulátor je určen těm, kteří z různých důvodů nepoužívají program TPV výpočty, ale spoléhají na svůj odhad časů práce na jednotlivé technologie. Do kalkulátoru stačí zadávat časy a program spočítá podle hodinových sazeb na stroje, přípravných časů a materiálových nákladů konečnou cenu při zohlednění velikosti zakázky.

Kalkulátor se dá využít nejenom v kovovýrobě, ale i v ostatních oborech.

Osvobozuje od opakujících se monotóních úkonů, a tím vznikajících chyb.