TPV racionalizace

Kalkulátory


Kalkulátory umožňují zobrazení jednotlivých listů, které obsahují postupný výpočet. Tyto listy se podle potřeby dají aktualizovat, při změně výrobního postupu, nebo změně cen materiálů. O potřebné úpravy se postaráme, nebo zaškolíme vašeho pracovníka, který změny pak dokáže udělat sám.

Ukázka jednoduchého kalkulátoru na výrobek
Stanovení strojní hodinové sazby na stroj a pracoviště

CZ SK

Strojní hodinová sazba SHS je účtovací sazba, která udává náklady na stroj vztažené k jeho hodinovému využití. Cílem výpočtu hodinových sazeb je, aby náklady, které se přímo vztahují ke stroji, byly oddělené a samostatně účtované podle stupně využití. Ve strojních hodinových sazbách jsou zahrnuté veškeré náklady vztažené ke stroji.


Kalkulátor můžeme podle Vašich požadavků upravit a případně společně provést všechny výpočty.

Ukázka kalkulátoru hodinových sazebHodinovej sadzby SKČlenění nákladů podle vztahu k objemu výroby Q