TPV racionalizace

Karusel

Použití – modul Karusel
Technologii soustružení lze použít pro vertikální obrábění od klasických karuselů, speciálníchkaruselůaž po moderní NC karusely a to bez ohledu na jejich velikost.
Nastavení - v editaci můžeme nastavením parametrů stroje vytvořit další stroje podle strojního parku firmy a přidat nástroje, které se na těchto strojích používají.
Zadávání - v záložce nastavení stroje nejdříve vybereme stroj, na kterém budeme práci provádět, zadáme přibližnou hmotnost dílce, jeho obrobitelnost, počet použití jeřábu a velikost dávky. V zadávání nového úkonu vybereme způsob upnutí a případně počet přepnutí obrobku. Pak vybereme způsob obrábění, zadáme parametry obrábění, vybereme nástroj, kterým budeme obrábět a vybereme požadovanou drsnost, případně podle druhu obrábění zadáme ostatní požadované údaje.U jednotlivých způsobů obrábění můžeme změnit obrobitelnost (např. vlisované pouzdro, navaření povrchu při renovaci, bude z jiného materiálu, než je výchozí materiál).Pro obrábění povrchů můžeme nastavit konečnou hladící třísku. Výběrzpůsobu obrábění podle potřeby opakujeme.
Pokud současně soustružíme na více suportech, vybereme ve druhém sloupci podle časového překrývání jenom časy k započítání.Ve Vlastním úkonu pak můžeme zadat svůj úkon včetně času na jeho vykonání v N minutách. Např. profouknutí závitu vzduchem, rozbalení, zabalení dílu atd.
Do záložky základní informace se vkládá popis výrobku, výchozí materiál, případně obrázek. Do záložky dokumenty/soubory pak můžeme uložit ty dokumenty, které chceme uschovat.
Výstup – obsahuje potřebné časy v N minutách na operaci, na kus, na dávku a na přípravu. Výsledek můžeme uložit, tisknout nebo exportovat.