TPV racionalizace

Normativy

Normativy slouží k určení času potřebného k výrobě. Dá se podle nich lépe naplánovat výroba a kalkulovat cena.
Zavedením normativů získáte nejen možnost řízení výroby, ale i přehled nad její efektivitou. Vaše cenové nabídky pak budou lépe odpovídat výrobním možnostem společnosti. Nestane se proto, že získáte zakázku, ale nedokážete ji realizovat s odpovídajícím ziskem, ani že o zakázku přijdete, protože ji kvůli nepřesnosti odhadu nadhodnotíte.
Normativy vám vytvoříme pro požadovanou technologii nebo výrobek a přizpůsobíme je daným podmínkám společnosti.

Normovatelné časy se podle účelu, na které byly vynaloženy, člení na:


U strojních operací se dále rozlišuje, zda pracovní činnost nebo přestávka probíhá za chodu či klidu zařízení.

Kalkulátory jsou stavěny na co nejednoduší a minimální zadávání.

Stanovení časů tB, koeficientu tC a pravidla pro normování a jejich úpravy.

Nabízíme