TPV racionalizace

Obráběcí centra

Použití – modul Obráběcí centra
technologii Obráběcí centra lze použít pro stroje umožňující rotační obrábění, vícevřetenové obrábění na plocho a to horizontální i vertikální bez ohledu na velikost stroje.
Nastavení – v editaci můžeme nastavením parametrů stroje vytvořit další stroje podle strojního parku firmy a přidat nástroje, které se na těchto strojích používají.
Zadávání – v záložce nastavení stroje nejdříve vybereme stroj, na kterém budeme práci provádět, zadáme obrobitelnost použitého materiálu, počet použití jeřábu a velikost dávky. V případě, že výrobu dílů budeme programovat přímo na stroji, vybereme obtížnost programu, v opačném případě vybereme bez programování. V zadávání nového úkonu vybereme způsob upnutí a případně počet přepnutí obrobku. Pak vybereme způsob obrábění, zadáme parametry obrábění, vybereme nástroj, kterým budeme obrábět a vybereme požadovanou drsnost, případně podle druhu obrábění zadáme ostatní požadované údaje. Výběr způsobu obrábění podle potřeby opakujeme. U vícevřetenových strojů při souběhu operací vybereme pro celkový výpočet časů operaci časově náročnější.
Ve Vlastním úkonu pak můžeme zadat nestandardní úkon včetně času na jeho vykonání v N minutách. Např. kontrola dílu s protikusem atd.
Do záložky základní informace se vkládá popis výrobku, výchozí materiál, případně obrázek. Do záložky dokumenty/soubory pak můžeme uložit ty dokumenty, které chceme uschovat.
Výstup – obsahuje potřebné časy v N minutách na operaci, na kus, na dávku a na přípravu. Výsledek můžeme uložit, tisknout nebo exportovat.