TPV racionalizace

Ohýbání profilů

Použití - modul Ohýbání profilů

Technologii ohýbání profilů lze použít při ohýbání profilů plných i dutých na strojích horizontálních, vertikálních od ručních po strojní s NC řízením.
Nastavení - v editaci můžeme vytvořit jednotlivé stroje podle strojního parku firmy zadáním jejich parametrů. Pokud stroj nemá např. osu z, zadáme do parametrů 0 m/min.
Zadávání - v záložce nastavení stroje nejdříve vybereme stroj, na kterém budeme práci provádět, zadáme vzdálenost matriálu od stroje a velikost dávky. Pak zadáme parametry ohýbaného materiálu, můžeme zvolit zadání Ø nebo u čtyřhranu, úhelníku, U profilu délku rozvinu. V síle stěny při zadáním 0 mm znamená, že profil je plný. Dále pak udáme, zda je potřeba materiál před ohýbáním na koncích odjehlovat.
V novém úkonu pak vybereme, kolikrát budeme tento stejný ohyb opakovat a zaškrtneme, zda se pro daný ohyb bude materiál zakládat do stroje. Do ohýbání nebo rolování zadáme parametry ohybu. Zadávání úkonů se podle potřeby může na jeden výrobek opakovat. Vlastním úkonem vytvoříme například potřebu očištění hadrem, proložení profilů po ohnutí, rýsování atd. Zde pak uvedeme i potřebný čas na tento úkon.
Do záložky základní informace se vkládá popis výrobku, výchozí materiál, případně obrázek. Do záložky dokumenty/soubory pak můžeme uložit ty dokumenty, které chceme uschovat.
Výstup - obsahuje potřebné časy v N minutách na operaci, na kus, na dávku a na přípravu. Výsledek můžeme uložit, tisknout nebo exportovat.