TPV racionalizace

Řezání

Použití – modul Řezání
Technologii řezání lze použít při řezání materiálu na rámových , kotoučových, pásových pilách a NC pilách a to bez ohledu na jejich velikost.
Nastavení - v editaci můžeme nastavením parametrů stroje vytvořit další stroje podle strojního parku firmy a upravit řezné podmínky podle pil, které užíváme.
Zadávání - v záložce nastavení stroje nejdříve vybereme stroj, na kterém budeme materiál řezat, vybereme obrobitelnost materiálu a zadáme velikost dávky, případně použití jeřábu.
Pak můžeme využít pomocného programu optimalizace řezání. Zde pak zadáme délky požadovaného materiálu stejného profilu, následně zadáme materiál stejného profilu na skladě. Výstupem pak bude optimalizace řezání a minimalizace odpadu.
Pokračujeme zadáním počtu kusů v dávce, vybereme řezanýprofil a zadáme jeho délku.Ve Vlastním úkonu pak můžeme zadat nestandardní úkon včetně času na jeho vykonání v N minutách. Např. očištění nebo odjehlení dílu atd. Do záložky základní informace se vkládá popis výrobku, výchozí materiál, případně obrázek. Do záložky dokumenty/soubory pak můžeme uložit ty dokumenty, které chceme uschovat.
Výstup – obsahuje potřebné časy v N minutách na operaci, na kus, na dávku a na přípravu. Výsledek můžeme uložit, tisknout nebo exportovat.