TPV racionalizace

Skauting

Základ efektivní výroby je neustálé snižování nákladů při optimalizaci výrobních toků, zdokonalování konstrukce a technologie výroby.


Účelem poradenství je snížit výrobní náklady na minimální úroveň při zachování optimální kvality.Technologický skaut přináší klientovi žádoucí, nezaujatý pohled zvenčí a pomáhá překonat profesní slepotu.

Optimalizace toku materiálu mezi pracovišti