TPV racionalizace

Modul soustružení

Použití – modul Soustružení technologii soustružení lze použít pro horizontální obrábění od klasických soustruhů přes revolverové, speciální až po moderní NC soustruhy a to bez ohledu na jejich velikost.
Nastavení – v editaci můžeme nastavením parametrů stroje vytvořit další stroje podle strojního parku firmy a přidat nástroje, které se na těchto strojích používají.
Zadávání – v záložce nastavení stroje nejdříve vybereme stroj, na kterém budeme práci provádět, zadáme obrobitelnost použitého materiálu, počet použití jeřábu a velikost dávky. V zadávání nového úkonu vybereme způsob upnutí a případně počet přepnutíobrobku. Pak vybereme způsob obrábění, zadáme parametry obrábění, vybereme nástroj, kterým budeme obrábět a vybereme požadovanou drsnost, případně podle druhu obrábění zadáme ostatní požadované údaje.U jednotlivých způsobů obrábění můžeme změnit obrobitelnost (např. vlisované pouzdro bude z jiného materiálu, než je výchozí materiál).Pro zjednodušení lze také zadat konečnou operaci a zaškrtnout okénko ostatních úkonů. Např. pro stružený otvor 10H8 do hloubky 20 mm nemusíme postupně zadávat vrtání, zahloubení, vyhrubování, stružení, stačí jen zaškrtnout požadovaný způsob opracování.Pro obrábění povrchů můžeme nastavit konečnou hladící třísku. Výběr způsobu obrábění podle potřeby opakujeme.
Ve Vlastním úkonu pak můžeme zadat nestandardní úkon včetně času na jeho vykonání v N minutách. Např. profouknutí závitu vzduchem, rozbalení, zabalení dílu atd.
Do záložky základní informace se vkládá popis výrobku, výchozí materiál, případně obrázek. Do záložky dokumenty/soubory pak můžeme uložit ty dokumenty, které chceme uschovat.
Výstup – obsahuje potřebné časy v Nminutách na operaci, na kus, na dávku a na přípravu. Výsledek můžeme uložit, tisknout nebo exportovat.