TPV racionalizace

Svařování

Použití - modul Svařování
Technologie svařování je určena pro stanovení času práce při svařování klasickou elektrodou MMA, trubičkovým drátem MAG, v ochranné atmosféře plynu, a to jak MIG, tak TIG. Tyto technologie se pak dělí podle způsobu manipulace při práci na svařování podle rýsování, svařování do přípravku, svařování plechových dílů, a to na svařování ruční a svařování za pomoci robota.
Nastavení - v editaci můžeme nastavit podle technologií čas potřebný na nasazení a upnutí jednotlivých dílů. Dále můžeme editovat rychlost různých způsobů svařování v m/min podle polohy, včetně spotřeby svařovacího drátu. Také můžeme upravit a přidat manipulační časy (otáčení svařence) při vlastním svařování a potřebný čas na broušení svaru podle požadavku na kvalitu povrchu. Je možné upravit i koeficienty časů potřebných pro předehřev svařence ze silného materiálu atd.
Zadávání – například při svařování převodovek, která má uchycení pro tři hřídele zakrytované plechem, vybereme nejprve technologii svařování a pak zadáme velikost dávky (počet kusů v dávce).


Při práci s robotem u pracovišť s výměnnými stoly bývají časy obsluhy a časy vlastního svařování rozdílné. V případě souběžných prací, vybereme na levé straně tabulky zaškrtnutím jen ty řádky, které mají delší časy (tedy práci, která vyžaduje delší čas). Do záložky Základní informace se vkládá popis výrobku, výchozí materiál, případně obrázek. Do záložky Dokumenty/Soubory pak můžeme uložit ty dokumenty, které chceme uschovat.
Výstup - obsahuje potřebné časy v N minutách na operaci, na kus, na dávku, na přípravu a potřebné množství svařovacího materiálu. Výsledek pak můžeme uložit, tisknout nebo exportovat.