TPV racionalizace

TPV-výpočty dřevo, plast

Program je určen k normování práce a je složen z technologií, které se nastaví podle strojního vybavení firmy. Při jeho tvorbě byl kladen důraz na snadné ovládání a rychlý výpočet.
Základní program - výpočty hmotností, normy materiálů, normy tvrdosti, normy obrobitelnosti, normy tolerancí a spojovacího materiálu, optimalizace řezání, výpočty rozvinů ohybů, teploty předehřevů a další.

Řezání - kotoučová, úkosová, zkracovací, zkracovací NC, pásová, formátovací, formátovací NC
Hoblovka - hoblovka, protahovačka, čtyřstranná fréza
Vrtačka - klasické vrtačky, vyvrtávačky, vyvrtávačky NC
Tabulové nůžky – tabulové nůžky ruční, tabulové nůžky strojní
Ohýbačka – ohýbačka ruční, ohýbačka strojní
Soustružení - klasické soustruhy, NC soustruhy
Frézování - klasické frézy, kopírovací frézy, NC frézy
Svařování - ruční svařování, strojní svařování
Olepovačka hran - olepovačka tvarová, olepovačka ruční, olepovačka strojní
Dlabačka - dlabačka ruční, dlabačka stroní, dlabačka NC
Bruska pásová - bruska ruční, bruska strojní, egalizační bruska
Kompozity - kompozity
Pálení - vodním paprskem, leserem

Připravuje se