TPV racionalizace

Vrtání

Použití - modul Vrtání
Technologii vrtání lze použít pro výpočet času práce od ručních vrtaček, přes stolní, stojanové, radiální až po souřadnicové a NC vyvrtávačky.
Nastavení - v editaci lze nastavením parametrů stroje vytvořit další stroje (podle strojního parku firmy) a přidat nástroje, kterése na těchto strojích používají.
Zadávání - v záložce stroj nejdříve vybereme stroj, na kterém budeme práci provádět, vybereme obrobitelnost podle materiálu, zapíšeme počet kusů v dávce a počet užití jeřábu podle počtu užití na obrobení jednoho dílu. V Zadání nového úkonu pak vybereme způsob upnutí obrobku,zadáme počet opakovaní upnutí. Pak vybereme druh obrábění, zde můžeme změnit obrobitelnost (např. vlisované pouzdro bude z jiného materiálu, než je výchozí materiál),dálevložíme parametry obrábění, kde pro zjednodušení zadáme konečnou operaci a zaškrtneme okénko ostatních úkonů.Tyto úkony podle potřeby opakujeme.
Příklad: pro závit M16 do hloubky 20 mm nemusíme postupně zadávat vrtání a dále zahloubení pro závit, ale lze přímo zvolit společný úkon – řezání závitu včetně zahloubení a vrtání.
Ve Vlastním úkonu pak můžeme zadat nestandardní úkon včetně času na jeho vykonání v Nminutách. Např. rýsování pro vrtání, profouknutí závitu vzduchem, zabalení dílu atd.
Do záložky základní informace se vkládá název a popis výrobku, výchozí materiál, případně obrázek. Do záložky dokumenty/soubory pak můžeme uložit ty dokumenty, které chceme archivovat pro případ změny zadání.
Výstup - obsahuje potřebné časy v Nminutách na operaci, přípravný čas na dávku, čas na kus, čas na celou dávku.Výsledek pak můžeme uložit, tisknout nebo exportovat.