TPV racionalizace

Základní program

Nastavení kalkulátoru – v editaci je možné vytvořit vlastní střediska,volně měnit jejich hodinové sazby, režijní náklady, ceny materiálů, ceny kooperací podle dodavatelů a to v různých měnách.

Zadávání – dvě varianty Výstup – obsahuje potřebné časy v hodinách, jejich ceny podle středisek a technologií, ceny materiálu a případných kooperací.Výsledkem je cena za díl podle velikosti zakázky.

Použití – ostatní pomocné moduly:
pomocné výpočty hmotností, normy materiálů, normy tvrdosti, normy obrobitelnosti, normy tolerancí a spojovacího materiálu, optimalizace řezání, výpočty rozvinů ohybů, teploty předehřevů a další užíváme podle jejich určení.